Mirakel Kindercoaching (Albrandswaard) Rhoon - Poortugaal - Barendrecht      06-42318635
"Dat moment dat een kind zijn eigen kracht ervaart en ontdekt wat hij nog meer kan"

 

Algemene Voorwaarden Mirakel kindercoaching
2020 Algemene voorwaarden Mirakel Kindercoaching 01-01-2020.pdf (414.05KB)
Algemene Voorwaarden Mirakel kindercoaching
2020 Algemene voorwaarden Mirakel Kindercoaching 01-01-2020.pdf (414.05KB)
Privacyverklaring Mirakel Kindercoaching

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Verwerkingsverantwoordelijke:

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is Mirakel Kindercoaching gevestigd te Rhoon, inges chreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 65342631.

Verwerken persoonsgegevens:

*contactgegevens

Via het contactformulier /email geeft u Mirakel Kindercoaching uw contactgegevens. Deze contactgegevens gebruikt Mirakel Kindercoaching enkel om met u in contact te treden.

* overige persoonsgegevens:

Indien er een overeenkomst tot stand is gekomen (coaching, workshop, bikkeltraining) dan zal Mirakel kindercoaching over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel de contactgegevens. ( Deze gegevens zullen tijdens het intakegesprek aan bod komen (o.a. uitgebreide hulpvraag  en ondertekend u de overeenkomst). Deze gegevens zullen alleen in verband gebracht worden indien dit als nuttig geacht wordt voor de dienstverlening. Deze gegevens worden zonder uw toestemming NOOIT met derden gedeeld.  Persoonsgegevens die in schriftelijke vorm zijn vastgelegd worden bewaard in een afgesloten ruimte waar derden geen toegang toe hebben.

Beveiliging

* Website

Beveiligde HTTPS verbinding Website: https://www.mirakel-kindercoaching.com (SSL certificaat). Via de website is alleen eenzijdig verkeer mogelijk middels een contactformulier.  

* Email

Correspondentie vindt alleen plaats met mijn eigen apparaten (computer en telefoon). Deze zijn beveiligd met een code. Het e-mailverkeer verloopt via een beveiligde HTTPS verbinding. Deze versleuteling garandeert een veilige verbinding tussen het mailverkeer en alle browsers.

Bewaartermijnen:

Mirakel Kindercoaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Uiteraard is Mirakel Kindercoaching wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen om uw factuurgegevens 7 jaar te bewaren voor de belastingdienst.

Rechten betrokkene

* Inzage en aanpassing: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hierover altijd via de mail contact opnemen: info@mirakel-kindercaching.com

 Mirakel Kindercoaching

KVK 65342631

Laatst gewijzigd: 01-01-2020

 

 

 

 

 

 

 

E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn