Mirakel Kindercoaching (Albrandswaard) Rhoon - Poortugaal - Barendrecht      06-42318635
"Dat moment dat een kind zijn eigen kracht ervaart en ontdekt wat hij nog meer kan"

"Een kind is op een stralende dag met een emmertje en een schepje bezig op het strand. Een prachtig kasteel wordt er gemaakt. Dan komt de zee dichterbij en de golf spoelt alles weg! Het hele kasteel is ingestort. Opnieuw wordt er weer gebouwd. Het wordt weer een mooi kasteel, maar wel anders dan de eerste”.

Deze metafoor raakt de essentie van wat een scheiding voor kinderen kan betekenen. Alles wat vertrouwd was, gaat ineens veranderen. Er zal weer gebouwd moeten worden aan een nieuwe toekomst.

 Als ouders gaan scheiden, scheiden de kinderen mee!

·              Alles wat vertrouwd was, gaat ineens veranderen.

·              Kinderen vragen zich af wat er nu allemaal gaat gebeuren.

·              Kinderen ervaren spanning, onzekerheid, verdriet en soms ook schaamte.

·              Kinderen worstelen met vragen die ze niet durven of kunnen stellen aan hun ouders.

·              Kinderen voelen zich vaak heen en weer geslingerd tussen hun eigen verdriet en het verdriet van

 hun ouders.

·               Jonge kinderen reageren vaak angstig: oudere kinderen voelen zich vaak onbegrepen.

Voor wie is het programma De Kinderen Scheiden Mee?

Voor kinderen tussen de 6 en 17 jaar waarvan de ouders gaan scheiden of inmiddels al zijn gescheiden. In een op leeftijdsgroep afgestemd programma krijgt je kind meer zicht op de praktische, maar ook sociaal emotionele gevolgen van de scheiding. Hij/zij krijgt tips hoe hiermee om te gaan. Kinderen leren van elkaar. Ze kunnen gedachten, gevoelens en ervaringen delen met soortgenoten. Ze zullen beseffen dat ze niet de enige zijn en dat het oplucht om erover te praten en dat het een normale reactie is om boos, verdrietig of bang te zijn.

Doelen van het programma?

Het op gang brengen van de verwerking van de scheiding, het voorkomen/ verminderen van miscommunicatie tussen ouders en kinderen en het beperken van de emotionele schade van een scheiding.

Voorafgaand vindt er een ouderbijeenkomst plaats. Ouders ontvangen informatie over:

- Doel en meerwaarde van het programma;

- Hoe uw kind voor te bereiden op deelname en na die tijd;

- Uw rol als ouder;

- Rol van de coach.

Aan het einde van het programma zullen de kinderen beter begrijpen dat;

-       de scheiding niet hun schuld is,

-       ouders hun ouders blijven, waar ze ook gaan wonen,

-       ieder mens, ook ouders, fouten kunnen maken,

-       meeste ouders niet meer bij elkaar komen,

-       het oplucht om te praten over wat je vindt en voelt.

Een scheiding verloopt vaak onoverzichtelijk en is voor zowel de ouders als de kinderen, en de omgeving van het gezin, moeilijk bespreekbaar. Het is een periode vol spanning, onrust en onzekerheid. Ook als ouders hun uiterste best doen om de kinderen uit de strijd te houden, ervaren de kinderen vaak veel spanning. Kinderen hebben daarom extra aandacht en ondersteuning nodig zodat zij op een voor hun passende manier om kunnen gaan met de scheiding. Helaas wordt deze aandacht en ondersteuning vaak pas geboden wanneer de problemen daadwerkelijk zichtbaar worden op school of in het gezin (denk aan veranderingen in het gedrag van het kind).

Het programma De Kinderen Scheiden Mee is een erkend (NJI), laagdrempelig en preventief programma dat zich onderscheidt van andere programma’s. Het kan worden ingezet aan het begin van de scheidingsperiode. Het programma is daarmee dus preventief en wordt aangeboden om kinderen de extra aandacht te geven die zij zo hard nodig hebben. Met de bewezen methodiek van onze internationale licentie van Het Zandkastelenprogramma® wordt de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk op gang gebracht. In Amerika is dit programma zelfs verplicht voordat ouders gaan scheiden. Een kind krijgt een stem en ouders leren door de ogen van hun kind te kijken. Daarnaast is het programma afwisselend en biedt het eveneens ondersteuning aan ouders. Het duurt een dagdeel van 3,5 uur waarvan het laatste half uur beide ouders aanwezig zijn. In dit laatste half uur vertellen kinderen in een gezamenlijke presentatie wat ze geleerd en beleefd hebben.

Voor deelname aan het programma De Kinderen Scheiden Mee, is toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders en beide ouders zijn aanwezig tijdens de presentatie van hun kind.

De kosten bedragen 85 euro per kind en indien ouders meer dan 1 kind inschrijven is het tarief voor elk volgend kind 75 euro. De groep bestaat uit maximaal 8 kinderen. Het groepsprogramma wordt gegeven op een (school)locatie in Rhoon of omgeving.

Het programma kan ook individueel gevolgd worden. De kosten bedragen dan 70 euro per bijeenkomst van een uur. Deze sessie gebeurt bij u thuis of in de praktijkruimte.

Individuele coaching kan doorgaans op korte termijn worden gestart

Vragen? Mail of bel gerust! Mirakel Kindercoaching – Rhoon – Poortugaal - Hoogvliet - Barendrecht e.o

 

info@mirakel-kindercoaching.com       /    06-4231 8635 

Succesvol Scheiden Nederland / Ouderverstoting / Oudervervreemding (PAS = Parental Alienation Syndrome)

In 2016 heb ik als ervaringsdeskundige (gescheiden ouder en stiefouder) de basistraining "Kind in (v)echtscheiding" gevolgd. Hierin zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen zodat ik zowel kind als ouders kan ondersteunen:

* Feiten en cijfers

* Hoe ontstaat een scheiding?

* Rouwproces

* Emoties en neutralisatie

* Communicatie(stijlen) en taal

* Verlieservaring van kinderen

* Jonge kinderen en scheiding

* Basisschoolkinderen

* Pubers en scheiding

* Top tips voor ouders

 

 

PAS

Wat is ouderverstoting?
Van ouderverstoting is sprake als een kind een ouder, waarmee het kind voorheen een goede relatie had niet meer wil zien. Ouderverstoting is onderdeel van het beëindigen van de relatie tussen ouders. Soms manifesteert ouderverstoting zich pas jaren na de feitelijke scheiding.

Ouderverstoting overkomt vaders en moeders.  De veroorzaker is de ouder die het meest invloed op het kind uitoefent.  We noemen dit de “binnen-ouder”. Deze ouder houdt het kind weg bij de andere ouder en oefent (steeds meer) invloed uit op het kind. Vaak zien wij een symbiotische relatie tussen de binnen-ouder en het kind.
De ouder die wordt buitengesloten noemen wij de “buiten-ouder”. Deze ouder heeft steeds minder invloed op het kind en diens opvoeding. De binnen-ouder moedigt de afwijzing bij het kind aan door negatieve informatie over de buiten- (gesloten) ouder met het kind te delen. Deze manipulatie zorgt voor veel onrust voor het kind. Er ontstaat een ongezonde binding met één ouder, de binnen-ouder. De buiten-ouder en diens familie worden buitengesloten. Het kind wordt hierdoor gedwongen een keuze te maken tussen ouders. Het kind uit zich (extreem) negatief over de buiten-ouder.

Er zijn 3 niveaus van ouderverstoting.
Het is normaal dat kinderen een milde vorm van ouderverstoting kunnen vertonen in de eerste maanden nadat de scheiding van de ouders is aangekondigd. Dit heeft een tijdelijk karakter en wordt verholpen door goede afspraken tussen ouders, door goede voorlichting, psycho-educatie, bemiddeling of mediation.
De matige vorm wordt gekenmerkt door de emoties van de binnen-ouder, waarbij het kind in deze emotie meegaat en zich negatief en oordelend gaat uiten over en naar de buiten-ouder. Wanneer het kind contact heeft met de buiten-ouder, laat het kind geen genegenheid zien en is erg teruggetrokken en terughoudend. Het herkennen, erkennen en werken met deze speciale doelgroep (kinderen en ouders) vraagt om goed opgeleide professionals en juristen.
Bij de ernstige vorm van ouderverstoting is de binnen-ouder, onbewust of bewust, bezig met het ‘programmeren’ van het kind en krijgt hierbij steun van de omgeving. Het kind is vijandig tegenover de buiten-ouder, weigert contact met deze ouder en geeft geen blijk van schuldgevoelens over zijn/haar gedrag en de uitgesproken minachting naar deze ouder. Interventie en hulp voor het kind kan alleen als het kind beschermd wordt tegen deze ‘programmerende’ binnen-ouder en er voortvarend wordt ingezet op herstel van de band met de buiten-ouder. Beide ouders hebben naar ons idee, los van elkaar professionele hulp nodig om te leren omgaan met het kind als ouders, naast aparte hulpverlening voor het kind.

Ouderverstoting is kindermishandeling. Het verstoten van een ouder is belemmerend voor de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. Het kind beleeft de binnen-ouder als 100% positief onder druk van de omgeving. Dit is de manier waarop een kind omgaat met een intern loyaliteitsconflict. Het kind leert dat het niet van beide ouders mag houden en die een plek mag leren geven in het leven. Hierdoor ontstaat een grote kans op kinderen die opgroeien tot volwassenen die:


• Zwart/wit denken
• moeite hebben met het vertrouwen van anderen
• een laag gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen hebben
• moeite hebben met intieme relaties en het in stand houden van relaties
• meer kans lopen om zelf een scheiding mee te maken
• problemen hebben met autoriteiten
• zelf verstoten of ‘programmerende’ ouder worden

 

Bron: defamilieacademie.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn