Mirakel Kindercoaching (Albrandswaard) Rhoon - Poortugaal - Barendrecht      06-42318635
"Dat moment dat een kind zijn eigen kracht ervaart en ontdekt wat hij nog meer kan"

 

Wat is kindercoaching?

  

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van begeleiding, oplossingsgericht, speciaal ontwikkeld voor het kind. Het is een vorm van coaching waarbij de belevingswereld van het kind centraal staat. Daarbij spelen o.a. het gezin, vriendjes, school en vrije tijd een belangrijke rol. Uitgangspunt is steeds zijn manier van denken, voelen en doen.

Het creëren van succeservaringen vormt de leidraad naar plezier en vertrouwen in de toekomst. Als kindercoach help ik je kind de oplossing binnen zichzelf te vinden.

Merk jij een gedragsverandering of belemmering bij jouw kind?

Het uiten van gevoel en gedachten is niet voor elk kind even makkelijk. Gevolgen kunnen zijn dat uw kind slaapproblemen heeft, geen vriendschappen durft te sluiten, boze buien krijgt, verdrietig en stil is, nauwelijks durft te praten of steeds moe is. Kortom, u merkt dat er een gedragsverandering of belemmering optreedt bij uw kind. U vangt de signalen op, maar bent in de situatie terecht gekomen dat u beseft dat u er geen grip meer op heeft. Op dat moment kan het prettig zijn om de begeleiding van een kindercoach in te schakelen. Ik geef als kindercoach sturing en richting aan dit proces door verschillende spel en werkvormen in te zetten.

 Voor wie?

Mirakel kindercoaching is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die problemen ervaren in bijvoorbeeld één van de volgende gebieden:

  • sociale vaardigheden
  • pesten, gepest worden
  • verlies en rouwverwerking (bijv. bij scheiding)
  • (faal)angsten
  • boosheid en frustratie
  • spanning
  • piekeren
  • verlegenheid

Mirakel kindercoaching kan helpen bij allerlei belemmeringen op sociaal-emotioneel gebied, waarbij begeleiding gewenst is. Wanneer jouw kind niet lekker in zijn vel zit en hij dit niet zelf op kan lossen kan begeleiding uitkomst bieden. Je kunt als ouder/verzorger (eventueel op advies van de leerkracht of andere betrokkenen) de coachende begeleiding aanvragen wanneer je ziet dat jouw kind problemen ervaart op bijvoorbeeld bovenstaande gebieden en  de stap naar een psycholoog, therapeut of andere hulpinstantie nog veel te groot is. Mirakel kindercoaching biedt kortdurende, praktische, oplossingsgerichte begeleiding waarmee jouw kind zelf de controle terug krijgt.

Werkwijze

Mirakel Kindercoaching geeft échte betrokkenheid, luistert en geeft inzichten en biedt handvatten waarmee je kind zelf weer de draad kan oppakken en (opnieuw) leert te staan in zijn eigen kracht. Mirakel Kindercoaching kijkt naar de mogelijkheden en vaardigheden in het kind. De opbouw van een coachingstraject wordt op maat gemaakt, afhankelijk van de hulpvraag van jouw kind. In grote lijnen is de opbouw en werkwijze van Mirakel Kindercoaching als volgt: 

Mirakel kindercoaching geeft een sterke basis voor de toekomst

Tijdens het kindercoachtraject ontdekt uw kind dat het zelf in staat is een oplossing te vinden voor zijn of haar belemmering. Uw kind ervaart dat er zelf sturing gegeven kan worden aan verandering en verbetering van een belemmering waar hij of zij last van heeft. De bewustwording van o.a. eigen kwaliteiten, talenten, mogelijkheden, overtuigingen, gevoel, gedachten en gedrag vormt een belangrijk aspect in het proces. Daarnaast verkrijgt uw kind nieuwe inzichten en vaardigheden door aandacht te besteden aan de vragen wie ben ik, wat kan/ heb en wil ik? Uw kind leert hoe hij of zij om kan gaan met verschillende situaties, ook in de toekomst. Kindercoaching zorgt voor succeservaringen en een sterke basis, de fundering voor verdere ontwikkeling, zodat jouw kind de controle terug krijgt!

Ik houd mij niet bezig met de oorzaak van de belemmeringen, maar geef uw kind nieuwe vaardigheden en inzichten mee om met een situatie om te kunnen gaan. Uw kind leert op een snelle en ontspannen manier zelf controle te krijgen over de belemmeringen waar hij of zij last van heeft.

Doel

 

Begeleiden van verandering en verbetering om dat moment te bereiken dat een kind zijn eigen kracht ontdekt en ervaart wat hij nog meer kan.

Aanpak

 

Helder, vertrouwd, aandacht, humor, toekomstgericht, mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

Werkvormen    

 

Gesprek, visualisaties, creatieve werkvormen, beweging, muziek, spellen, rollenspel, ademhalingsoefeningen voor kracht en rust. Werkvormen worden altijd aangepast op de behoeften van het kind.


 

* Let op!

Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten wordt aangeraden eerst een arts te raadplegen. Kindercoaching wordt niet ingezet bij ernstige psychische problemen zoals een depressie.  Kindercoaching is geen therapie en is gericht op toekomst en niet op verleden. Er wordt geen diagnose vastgesteld ('etiket geplakt') of dossier aangelegd. Je kunt jouw kind zonder verwijzing van de huisarts aanmelden. Er is geen wachtlijst. Het gaat om particuliere begeleiding. Mocht tijdens het volgen van het kindercoachtraject blijken dat jouw kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan zal ik je adviseren een ander traject te volgen. Dat kan een doorverwijzing betekenen naar een arts, psycholoog, of andere hulpverlening, die beter past bij wat jouw kind op dat moment nodig heeft.

 


E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn